Werkbezoek Statenfractie aan Zandvoort

14 apr 2014 - De Provinciale Statenfractie van de VVD in Noord-Holland heeft afgelopen vrijdag 11 april een werkbezoek gebracht aan Zandvoort. Samen met de lokale fractie werd stilgestaan bij onderwerpen als toerisme en de VVV, een mogelijk bouwplan voorcamping Sandevoerde, het project ‘Entree/Middenboulevard Zandvoort’ en uiteraard de, voor de VVD ongewenste, windmolens vlak voor de kust.LEES VERDER

brainstormen met Mark Rutte

Mark Rutte14 apr 2014 - Minister- president Rutte wil graag van ondernemers horen wat hun ideeën, wensen en zorgen zijn over Europa. Hoe verbeteren we de concurrentiepositie van Nederlandse ondernemers? Hoe moet het met de interne Europese markt, zodat Nederland hier nog meer van profiteert? En welke Europese regels en bepalingen zitten u dwars? LEES VERDER

Verklaring VVD inzake uitspraken Geert Wilders

7 apr 2014 - Tijdens de Statenvergadering van 7 april 2014 stonden Provinciale Staten van Noord-Holland stil bij de uitspraken van Geert Wilders van 19 maart, waarin hij stelde minder Marokkanen te willen, en dit te gaan 'regelen'. PvdA-Fractievoorzitter Xander den Uyl las namens alle fracties (m.u.v. de PVV) een verklaring voor waarin afstand genomen werd van deze uitlatingen. Zie hieronder de verklaring van VVD-vicefractievoorzitter Dorienke de Grave:LEES VERDER

Uitslagen gemeenteraadsverkiezingen 2014

20 mrt 2014 - De VVD heeft in heel Nederland een tegenvallend resultaat geboekt bij de gemeenteraadsverkiezingen, ook in Noord-Holland. Dit lijkt voornamelijk een gevolg van het feit dat de VVD in veel gemeenten en in het kabinet moeilijke maatregelen heeft moeten nemen. Barre tijden vragen om harde keuzes en lastig beleid. Teleurstellende uitslagen waren dus te verwachten.LEES VERDER

Participatiefonds Duurzame Economie van start

17 mrt 2014 - Met ingang van 1 april 2014 gaat het Participatiefonds Duurzame Economie van de provincie Noord-Holland (PDENH) van start. Het Fonds, dat tot stand komt door een motie van o.a. de VVD, is er op gericht om projecten te steunen die op lange termijn kansrijk zijn, maar die problemen hebben de financiering rond te krijgen. Het Fonds is gericht op provinciale participaties op het gebied van bijvoorbeeld biomassavergassing, duurzaam bouwen of zonne-energie.LEES VERDER

VVD en CDA stellen schriftelijke vragen over project Lage Oude Veer

13 mrt 2014 - Lage Oude Veer Op 5 maart 2014 hebben Gedeputeerde Staten en de Statenfracties van CDA en VVD een brief ontvangen van de CDA en VVD raadsfracties Hollands Kroon, waarin zij aandacht vragen voor de procedure rondom en inhoud van het ‘Projectplan Lage Oude Veer’ van Landschap Noord Holland. Dit plan omvat een natuur- en landschapsontwikkeling langs het Lage Oude Veer in de gemeente Hollands Kroon ter grootte van 50 ha. Voor dit plan is een subsidie toegekend door het Waddenfonds ter hoogte van € 3.278624.LEES VERDER

Ontwerp-inpassingsplan en MER Zeetoegang IJmond ter inzage

4 mrt 2014 - Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben bij besluit van 11 februari 2014 het ontwerp-Provinciaal Inpassingsplan (PIP) en milieueffectrapport (MER) Zeetoegang IJmond vrijgegeven voor terinzagelegging. Het ontwerp PIP en MER liggen tot 1 april ter inzageLEES VERDER

meer...

Welkom bij de VVD in Noord-Holland               

Met 13 zetels is de VVD de grootste partij in Noord-Holland.
De VVD Statenfractie 2011-2015 staat voor u klaar en is altijd aanspreekbaar.

Nieuwsbrief
Deze VVD website maakt gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid