In Noordvleugelverband moet bekeken worden of het openbaar vervoer verder verbeterd kan worden, met als uitgangspunt een gezamenlijke visie op een samenhangend MRA-net (Metropool Regio Amsterdam), inclusief een op elkaar afgestemde Zuidtangent en het Amsterdamse metronet.

De realisatie van HOV-knooppunten (Hoogwaardig Openbaar Vervoer) moet hier nadrukkelijk bij worden betrokken, evenals de afstemming met de aangrenzende provincies.

De komende periode dient de aanleg van de oost-tak van de Zuidtangent (Hoofddorp-Aalsmeer/Uithoorn) te worden uitgevoerd. Met het deel tussen de A4 tot Aalsmeer en het deel tussen de Legmeerdijk en busstation Uithoorn is al begonnen. Het deel in Aalsmeer start na openstelling van de N 201, naar verwachting in 2012.

Voor de tak Amstelveen-Uithoorn is inmiddels een voorkeurstracé vastgesteld en is de financiering onderwerp van gesprek. De komende periode moet deze tak gerealiseerd worden.

Ten aanzien van de tak Hoofddorp-Schiphol-Oost is de tracéverkenning gestart.

Ondanks de noodzakelijke bezuinigingen op het OV de komende jaren acht de VVD voortzetting van de realisering van de Zuidtangenttakken van belang. De VVD wil de aanleg van vrij liggende infrastructuur voor hoogwaardig openbaar vervoer verder stimuleren.

In Velsen wordt de komende periode onder provinciale regie een vrije busbaan aangelegd. Ook wil de VVD een vrij liggende HOV-infrastructuur (Hoogwaardig Openbaar Vervoer) tussen Huizen en Hilversum, met een provinciale bijdrage, tot stand brengen.

Alternatieve vormen van vervoer verbeteren

De VVD wil dat -binnen de financiële mogelijkheden - het openbaar vervoersaanbod behouden blijft in de rest van de Provincie, zoals in dunner bevolkte streken. Daarnaast worden de OV-taxi, de overstapper en de buurtbus als alternatief beschouwd.

Buurtbus

De VVD wil de activiteiten van buurtbussen blijven ondersteunen, mits de betaalbaarheid en dienstverlening zich op redelijke wijze met elkaar verhouden en binnen de financiële mogelijkheden van de Provincie. Enerzijds verzorgen zij de mobiliteit in veraf gelegen regio’s zowel tijdens als buiten de spitsuren om; vaak met behulp van een grote schare vrijwilligers. Anderzijds bieden zij grote groepen mensen een kans op participatie aan het maatschappelijke verkeer.

Nieuwsbrief
Deze VVD website maakt gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid